ÎMPREUNĂ LA BINE ŞI LA RĂU
Cadrele didactice (precum şi personalul nedidactic şi didactic auxiliar) se caracterizează printr-o bună pregătire profesională, propice desfăşurării activităţii la catedră, prin implicarea în rezolvarea problemelor şcolare şi personale ale elevilor  şi prin cooperarea cu autorităţile locale şi cu membrii comunităţii. În anul şcolar 2018-2019 în cadrul Şcolii Erbiceni îşi desfăşoară activitatea doar cadre didactice calificate, majoritatea cu grade didactice:
educatori - 4
învăţători - 13
profesori - 17

Elevii de azi, cetăţenii de mâine
Pentru copiii din satele Comunei Erbiceni, şcoala constituie a doua casă.
Peste 500 de elevi şi preşcolari se pregătesc pentru viaţă în cadrul Şcolii Erbiceni.