ÎMPREUNĂ LA BINE ŞI LA RĂU
Cadrele didactice (precum şi personalul nedidactic şi didactic auxiliar) se caracterizează printr-o bună pregătire profesională, propice desfăşurării activităţii la catedră, prin implicarea în rezolvarea problemelor şcolare şi personale ale elevilor  şi prin cooperarea cu autorităţile locale şi cu membrii comunităţii. În anul şcolar 2012-2013 în cadrul Şcolii Erbiceni îşi desfăşoară activitatea doar cadre didactice calificate, majoritatea cu grade didactice:
educatori - 6 (2 gradul I, 1 gradul II, 3 definitivat)
învăţători - 10 (6 gradul I, 2 gradul II, 2 definitivat)
profesori - 17 (3 gradul I, 7 gradul II, 3 definitivat, 3 debutanţi calificaţi)

În cadrul Şcolii Erbiceni sunt susţinute (cu acordul părinţilor şi corespunzând dorinţei  elevilor) discipline opţionale cum ar fi:
Educaţia pentru sănătate
Prietenul meu - calculatorul
Geografia
şi istoria orizontului local
Elevii de azi, cetăţenii de mâine
Pentru copiii din satele Comunei Erbiceni, şcoala constituie a doua casă.
Peste 500 de elevi şi preşcolari se pregătesc pentru viaţă în cadrul Şcolii Erbiceni.
Repartiţia lor pe cicluri de învăţământ este aproximativ următoarea:
preşcolari: 140  învăţământ primar: 220  gimnaziu: 210
Iată şi câteva dintre creaţiile lor
Creaţii ale copiilor de la grădiniţă:
Lucrări ale elevilor din ciclul gimnazial
Picture 253
Picture 254
Picture 256
Picture 258
Picture 259
ico 1
ico 2
ico 3
ico 4
ico 5
ico 6
ico 7