Admiterea în învăţământul liceal şi profesional, 2015


Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat
pentru anul şcolar 2017-2018

Ordin pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi
profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017
Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017
Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal
pentru anul şcolar 2016-2017
Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru
anul şcolar 2016-2017

Broşura admitere învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015

Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2014-2015

Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2015-2016

Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2015-2016

Calculum mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2015-2016

Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în leceele vocaţionale


Admiterea în învăţământul liceal şi profesional, 2017