EVALUAREA NATIONALA
 
Ordin privind organizarea ?i dsfa?urarea Evaluarii Na?ionale pentru absolven?ii clasei a VIII-a Ón anul ?colar 2019-2020
Metodologia de organizare ?i desfa?urare a Evaluarii Na?ionale pentru elevii clasei a VIII-a
Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare ?i desfa?urare a Evaluarii Na?ionale la finalul claselor a II-a, a IV-a ?i a VI-a
Ordin privind aprobarea Calendarului de administrare a Evaluarii Na?ionale la finalul claselor a II-a, a IV-a ?i a VI-a Ón anul ?colar 2019-2020