RAEI
         
         RAEI, părţile I şi III         

         RAEI, părţile II şi IV

         
ATRIBUŢII CEAC 2014-2015

PLAN OPERAŢIONAL AL CEAC 2014-2015

REGULAMENT CEAC

STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII

PROCEDURI

      ELABORAREA PROCEDURILOR OPERAŢIONALE
        APROBARE CDŞ
        COMUNICARE INTERNĂ ŞI EXTERNĂ
       EVALUARE PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC
        EVALUARE NAŢIONALĂ
        FIŞA POSTULUI
        ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE
        ÎNTOCMIREA ORARULUI
        MICROBUZ ŞCOLAR
        ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR
        NUMIREA CADRULUI DIDACTIC DIRIGINTE
        ACCESUL ÎN ŞCOALA ERBICENI
       DISTRIBUŢIE CORN ŞI LAPTE
        FIŞA POSTULUI
       

ORGANIGRAMA  2012-2013

ORGANIGRAMA 2013-2014

ORGANIGRAMA 2014-2015
Istoria familiei Erbiceani