RAEI 2016-2017
         
Raport de activitate CEAC - 2017-2018

Planul managerial - 2017-2018

REGULAMENT CEAC

STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII

Planul de dezvoltare instituțională - 2017-2021


PROCEDURI

      ELABORAREA PROCEDURILOR OPERAŢIONALE
        APROBARE CDŞ
       COMUNICARE INTERNĂ ŞI EXTERNĂ
       EVALUARE PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC
        EVALUARE NAŢIONALĂ
        FIŞA POSTULUI
        ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE
        ÎNTOCMIREA ORARULUI
        MICROBUZ ŞCOLAR
        ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR
        NUMIREA CADRULUI DIDACTIC DIRIGINTE
        ACCESUL ÎN ŞCOALA ERBICENI
       DISTRIBUŢIE CORN ŞI LAPTE
        FIŞA POSTULUI
       


ORGANIGRAMA
Istoria familiei Erbiceani